woensdag 5 januari 2022

Notitie Sliblijn RWZI Echten: uitgewerkte varianten

Foto rioolwaterzuivering. Bron: stowa.nlSinds begin 2019 is de slibgisting Echten uit bedrijf. Op 23 april 2019 is besloten de slibgisting –na herbouw– weer in bedrijf te nemen volgens het voorkeursalternatief Echten Robuust. Dit voorkeursalternatief kan echter niet uitgevoerd worden, zodat naar een variant uitgeweken moete worden. In deze notitie worden de 5 varianten beschreven en gewogen op basis van de TCO en een multicriteria analyse (MCA). Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: