maandag 20 december 2021

Landsdekkend beeld van PFAS in Nederlands grondwater

Figuur 2.1 Emissies van stoffen naar het grondwater en stroming over verschillende dieptes en tijdschalen (LMG, RIVM). In: Landsdekkend beeld van PFAS in Nederlands grondwaterUit eerder onderzoek van het RIVM bleek al dat PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) overal in de bodem zitten. Onderhavig rapport bevat de resultaten van onderzoek of er een verband is tussen concentraties PFAS in de bodem en in het grondwater. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: