maandag 11 oktober 2021

Hoogwater 2021 : feiten en duiding

Foto cover Hoogwater 2021 : feiten en duidingIn juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval en overstromingen. Ook delen van België en Duitsland overstroomden met zeer veel schade en verlies aan mensenlevens tot gevolg. Er is een verkenning uitgevoerd om een eerste stap te maken om beschikbare informatie over deze gebeurtenis te verzamelen en analyseren. Niet alleen hydrologische en civieltechnische onderwerpen zijn beschouwd, maar ook de maatschappelijke gevolgen van overstromingen, de crisisrespons en de gezondheidseffecten. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: