vrijdag 15 oktober 2021

Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland: eindrapport

Foto cover Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. Het verhaal - analyse van droogte 2018 en
2019 en bevindingen. EindrapportIn de jaren 2018, 2019 en 2020 is er sprake geweest van droogte op de hoge zandgronden van Nederland. Onderhavig onderzoek betreft het eindrapport met een analyse van de mate van de droogte, effecten van (grond)wateronttrekkingen, ontwatering en afwatering, effecten van ingrepen vanuit het waterbeheer tijdens de droogte, de gevolgen voor natuur en landbouw, met een doorkijk naar de effectiviteit van mogelijk uit te voeren structurele maatregelen, om beter bestand te zijn tegen droogte en de negatieve effecten ervan. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: