maandag 4 oktober 2021

Beschikbaarheid van gemeten grondwaterstanden uit het referentiemeetnet van Staatsbosbeheer

Foto cover Beschikbaarheid van gemeten grondwaterstanden uit het referentiemeetnet van StaatsbosbeheerHet referentiemeetnet van Staatsbosbeheer is een dataset van 430 standplaatsbeschrijvingen op locaties met een vegetatie die kenmerkend is voor vegetatietypen uit de landelijke typologie van Staatsbosbeheer. Op 192 van deze locaties is een peilbuis aanwezig waarvan de grondwaterstanden gekoppeld mogen worden aan de vegetatie. Op basis van beschikbare rapporten en datasets is een lijst opgesteld met NITG-codes van deze peilbuizen. Hiermee kunnen gemeten grondwaterstanden worden opgevraagd uit de landelijke grondwaterdatabase Dinoloket. Analyse van gemeten grondwaterstanden uit de landelijke database laat zien dat er nog veel ongebruikte metingen beschikbaar zijn, doordat peilbuizen na het maken van de standplaatsbeschrijvingen vaak nog jarenlang zijn waargenomen. Het aantal peilbuizen van het referentiemeetnet dat nog actief wordt waargenomen is in de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: