woensdag 7 juli 2021

Aquathermie configuraties: Overzicht TEO, TED en TEA

Illustratie cover Aquathermie configuraties : Overzicht TEO, TED en TEA door middel van factsheets, kostenkentallen en beslisbomenRapport waarin kennis van het ontwerp en kosten van bestaande aquathermiesystemen als inzicht voor toekomstige ontwikkelingen van aquathermie gepresenteerd wordt. Ook aandacht voor de belangrijkste aandachtspunten van de verschillende systeemcomponenten en een inkijk in gebruikservaringen in de praktijk. Meer lezen? | details | volledige tekst
Aquathermie is één van de warmtebronnen die een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatneutrale warmtevoorziening in Nederland. Bij aquathermie wordt thermische energie (warmte en koude) gewonnen uit water, zoals thermische energie uit oppervlaktewater (TEO),afvalwater (TEA) of drinkwater (TED), en omgezet naar bruikbare warmte voor gebouwen.

Geen opmerkingen: