vrijdag 9 juli 2021

Verbeteren informatievoorziening vochtcondities: inventarisatie en advies

Foto cover Verbeteren informatievoorziening vochtcondities: inventarisatie en adviesOm de informatievoorziening van vochtcondities voor natuur in het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000-gebieden te verbeteren is er een inventarisatie uitgevoerd onder meetnetbeheerders om de huidige knelpunten en mogelijkheden inzichtelijk te maken. In het rapport worden de knelpunten weergegeven, en een advies gegeven ter verbetering van de informatievoorziening. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: