woensdag 28 april 2021

Vismonitoring in de Dommel met eDNA

Vismonitoring in de Dommel met eDNA. Foto: www.stowa.nlMet behulp van eDNA is onderzoek gedaan naar de visstand in de Dommel. Behalve de reguliere Kaderichtlijn Water monitoring is specifiek gekeken naar de aanwezigheid van exotische grondels. Op 53 trajecten is door adviesbureau ATKB met elektrovissen de visstand bepaald. Over dezelfde trajecten is door ATKB een liter water gefilterd. De filters zijn naar de labs van Naturalis Biodiversity Center gestuurd voor DNA extractie, PCR, sequencing en analyse. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: 1. Hoe ziet de soortensamenstelling van de visstand op basis van eDNA er uit? 2. Wat is de verspreiding van exotische grondels in het onderzoeksgebied? 3. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de eDNA resultaten en de morfologische resultaten? 4. Is er een relatie tussen eDNA abundanties en morfologisch bepaalde aantallen of biomassa? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: