woensdag 12 mei 2021

Duurzaamheid van productie van biogas op rwzi's

Duurzaamheid van productie van biogas op rwzi's. Foto: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/cbs-rwzi-s-goed-voor-17-procent-van-totale-biogasproductieDeze rapportage kent 2 doelstellingen: 1) Het verkrijgen van de inzicht in de duurzaamheid van het produceren van biogas uit communaal zuiveringsslib. 2) Inzicht in de mate waarin nu al maatregelen worden getroffen om de emissie van broeikasgassen die rond de vergisting van slib vrijkomen te reduceren. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: