maandag 2 maart 2020

KRW-maatregelen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027: stand van zaken mei/juni 2019

Foto cover Hoofdrapport KRW-maatregelen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-2027 : stand van zaken mei/juni 2019Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bereidt momenteel het derde stroomgebiedbeheerplan (SGBP 3) voor. Het derde stroomgebiedbeheerplan zal een omschrijving geven van de huidige toestand en de KRW-doelstellingen (GEP, goed ecologisch potentieel). Onderdeel van het plan zijn de maatregelen die het hoogheemraadschap (samen met derden) in de komende planperiode (2022-2027) wil uitvoeren om de ecologische en chemische waterkwaliteit in het gebied op orde te brengen. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: