donderdag 8 april 2021

Werken aan zoet water in de delta. Terugblik 2019 en vooruitblik 2020-2021: voortgangsrapportage

Foto cover Werken aan zoet water in de delta Terugblik 2019 en vooruitblik 2020-2021: voortgangsrapportageHet Deltaplan Zoetwater bevat een groot aantal initiatieven en maatregelen om de zoetwaterdoelen te bereiken, de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken ten opzichte van toekomstige effecten van klimaatverandering en bestaande knelpunten aan te pakken. Tevens behelst het Deltaplan Zoetwater een financieel arrangement voor de financiering van de maatregelen. Hierin staan afspraken over de financiële bijdragen van Rijk en regio’s aan de verschillende zoetwatermaatregelen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: