dinsdag 2 juli 2019

STOWA rapporten maart-juni 2019

Overzicht van de in maart tot en met juni verschenen STOWA rapporten:

* 2019-11, Verkenning verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
* 2019-10, Evaluatie droge zomer 2018 waterkeringen
* 2019-09, Handreiking Voorland
* 2019-08, Leren van wateroverlast
* 2019-07, Het Nederlands hydrologisch instrumentarium: betrouwbaar fundament onder hydrologische modellen
* 2019-06, Handleiding webapplicatie Aqmad: waterplanten, diatomeeën, macrofauna en vis
* 2019-05, Risico-inschatting emissie lachgas vanuit Nederlandse rioolwaterzuiveringen: resultaten meetonderzoek voor verificatie eenvoudige risico-inschatting
* 2019-04A/B, Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water
* 2019-03, Rek in afvalwatersystemen: hulpmiddel voor verkennen ruimte voor optimalisatie
* 2019-02a, Crane hardstands for installation of wind turbines
* 2019-01, Energie in synergie! : strategienota 2019-2023
* 2018-76A, Zon op dijken: zonnewijzer
* 2018-71, Verkenning toepassing power-to-gas concepten op RWZI’s
* 2018-70, Gebruikerservaringen met demon® en anammox® in deelstroombehandelingen
* 2018-69, De (on)mogelijkheden van flexibel energiemanagement op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
* 2018-57, Ecologische sleutelfactoren stromende wateren: tussenrapportage hydrologie en morfologie
* 2018-56, Linking ESF: het begrijpen van de samenhang tussende ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren
* 2018-55, Verspreiding van de tularemie bacterie Francisella tularensis in Nederlands oppervlaktewater

Overzicht van de in in maart tot en met juni 2019 verschenen STOWA rapporten. Bron foto: www.stowa.nl

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maanden, ingedeeld op STOWA thema:

Geen opmerkingen: