woensdag 10 juli 2019

Ontwikkeling standaard stresstest hitte

Figuur 1.1: de risicodialoog. In: Ontwikkeling Standaard Stresstest HitteDoor klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in beeld brengen. Het RIVM doet een voorstel om deze 'test voor hittestress' te standaardiseren. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: