maandag 1 juli 2019

De top 3 van maart-juni 2019

Hydrotheek top 1-2-3 maart-juni 2019

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in maart-juni 2019

1. Migratie en habitatgebruik van vissen bij dode bomen in de Lek (studentverslag)
Om maatregelen voor het verhogen van de biodiversiteit te optimaliseren dient inzicht te worden verkregen in het functioneren voor vis van geplaatste dode bomen. Op welke manier maken vissoorten gebruik van verzonken dode bomen in de Lek en hoe kunnen deze migratie, paai- en opgroeimogelijkheden verbeterd worden? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Waterstromen in beeld: handleiding bij de Excelrekentool Waterbalans (rapport)
Handleiding bij de Waterbalans, een rekentool in Excel waarin op basis van meteorologische gegevens, gebiedskenmerken, waterpeilen en maalstaten een waterbalans van een bepaald gebied wordt opgesteld. Meer lezen? Klik op | details | website.

3. Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas (rapport)
De waterkwaliteit voldoet op veel plaatsen in de Maasregio (Noord-Brabant en Limburg) nog niet aan de doelen die voor de Europese Kaderrichtlijn Water zijn gesteld. Er is onderzoek uitgevoerd naar de nutriƫntenbelasting (stikstof en fosfor) en herkomst daarvan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: