dinsdag 5 maart 2019

STOWA rapporten - januari/februari 2019

Overzicht van de in januari en februari verschenen STOWA rapporten:

* 2019-02, Handreiking kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines
* 2018-76, Zon op dijken: verkennend en ontwerpend vooronderzoek
* 2018-75, Beekherstel versneld(t): 9 interviews, 9 beken uitgelicht
* 2018-74, Waterstromen in beeld: handleiding bij de Excelrekentool Waterbalans
* 2018-73, Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water
* 2018-72, Verkenning belang emissieroute riolering voor organische microverontreinigingen
* 2018-68, Wat is minimaal nodig om een gebied hydrologisch goed te modelleren? Voorbeeldstudie: veenweide met dorpskern
* 2018-67, Proof of concept en laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit RWZI-effluent met het O3-step® filter
* 2018-52, Handreiking windturbines/waterkeringen: wetgeving
* 2018-51, Handreiking windturbines/waterkeringen: bestuur en beleid
* 2018-50, Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027
* 2018-49, Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027
* 2018-46, Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht: pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie
* 2014-02, Handboek hydrobiologie: biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren (incl. aanpassingen 2019)

Overzicht van de in januari/februari 2019 verschenen STOWA rapporten. Bron foto: www.stowa.nl

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maanden, ingedeeld op STOWA thema:

Geen opmerkingen: