donderdag 7 maart 2019

Huidige staat van de Nederlandse waterkwaliteit

Foto cover Onderzoek waterkwaliteit & biodiversiteitOnderzocht is hoe het staat met de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. In het bijzonder is gekeken naar de kwaliteit van de 'overige wateren': deze categorie bestaat vooral uit beekjes, sloten, grachten, vijvers en andere kleine wateren. Daarbij is een blauwdruk opgesteld voor succesvolle waterkwaliteitsherstelprojecten. Meer lezen? | details | volledige tekst Onderzoek waterkwaliteit & biodiversiteit | volledige tekst Icoonprojecten waterkwaliteit | nieuwsbericht Natuur&Milieu.

Geen opmerkingen: