vrijdag 1 maart 2019

De top 3 van januari/februari 2019

Hydrotheek top 1-2-3 januari/februari 2019

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in januari/februari 2019

1. Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas (rapport)
Om effectieve maatregelen voor de aanpak van emissies van nutriënten naar het (grond)water te vinden, zijn gebiedsgerichte analyses nodig om de bronnen van deze stoffen te kwantificeren. Daarom is onderzoek uitgevoerd naar de nutriëntenbelasting en herkomst daarvan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Klimaatatlas Vallei en Veluwe (website)
Het klimaat verandert. Hoosbuien, hitte en droogte komen vaker voor. Het is nodig om de leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. Deze website biedt informatie en verwijzingen naar tools voor professionals en inwoners. Meer lezen? Klik op | details | website | Klimaateffectatlas.

3. Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer (factsheet)
Deze Deltafact behandelt de rol van bodemorganische stof bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking), de mogelijkheden om het gehalte te beïnvloeden en wat dit betekent voor het waterbeheer. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: