woensdag 27 februari 2019

Adaptatiestrategie waterbestendig Westpoort

Foto Adaptatiestrategie Waterbestendig WestpoortPilot in het kader van het nationale Deltaprogramma, dat plannen maakt voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. In de pilot is onderzocht hoe in Westpoort, het westelijk havengebied van Amsterdam, de waterbestendigheid kan worden verhoogd. Dit levert een concrete en gebiedsgerichte aanpak op die ook als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s. Meer lezen? | details | volledige tekst | volledige tekst (Engels).

Geen opmerkingen: