woensdag 20 februari 2019

Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereiding

Figuur 3. Drinkwaterrichtwaarde ten opzichte van de maximale P90-concentratie voor de geselecteerde stoffen. Opsplitsing in wel of geen PMOC. In: Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereidingOm tijdig te signaleren of 'nieuwe' verontreinigende stoffen in oppervlaktewater zitten, wordt gekeken of de concentratie niet boven de signaleringswaarde van 0,1 microgram per liter uitkomt. Als dat wel het geval is, wordt nader onderzocht of de stof risico's voor de gezondheid kan veroorzaken. Van 2013 tot en met 2015 blijken 42 stoffen deze signaleringswaarde te hebben overschreden in oppervlaktewater dat voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: