vrijdag 15 februari 2019

Medicijnen binden in het toilet: CatchAmed

Afbeelding 1. Principe van affiniteitsadsorptie (Sleutel-Slot-principe). In: Medicijnen binden in het toilet: CatchAmedIn plaats van een extra zuiveringsproces op een RWZI zouden medicijnen ook al bij de bron, in het toilet, zodanig kunnen worden vastgelegd dat ze op een RWZI goed te verwijderen zijn. In een TKI-project is het adsorbens CatchAmed ontwikkeld, dat specifiek bepaalde medicijnen uit het water kan binden. Met dit adsorbens is onderzoek uitgevoerd in een kantoorgebouw en een ziekenhuis. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: