dinsdag 27 november 2018

Natuur in Nederland: beheren, behouden of beheersen?

Foto cover Natuur in Nederland: beheren, behouden of beheersen?Over natuurbeheer is veel discussie. Maar wat is 'natuur' eigenlijk? En wat doen we om die natuur te beschermen? In dit cahier bespreken wetenschappers vragen over Nederlands natuurbeheer. De Oostvaardersplassen zijn een actueel voorbeeld, maar er zijn er veel meer. Behalve een groot aantal praktische voorbeelden uit het natuurbeheer, biedt dit cahier ook een filosofische beschouwing van onze omgang met de natuur anno nu. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: