maandag 3 december 2018

Toepassing van het NHI in droge perioden

Foto NHI. Bron: www.stowa.nlDe jaarlijkse NHI-dag heeft plaats gevonden. Naast ontwikkelingen in 2018 en de plannen voor 2019 stond in een aantal presentaties de toepassing van het NHI in droge perioden centraal. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen. Meer lezen? | details | presentaties | publicatielijst NHI en droogte.

Geen opmerkingen: