vrijdag 23 november 2018

Struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater schoon en veilig?

Rwzi. Foto:www.stowa.nlUit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen. Aangezien de Fosfaat voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan struviet worden gewonnen uit rioolwaterslib, waar altijd veel fosfaat in zit. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van ziekteverwekkers (pathogenen), antibioticaresistente micro-organismen en verontreinigingen zoals medicijnresten in het slib, is het niet bij voorbaat zeker dat het gewonnen struviet schoon en veilig is. Volgens het RIVM zijn er momenteel geen aanwijzingen dat het gebruik van struviet een verhoogd risico voor het milieu of de volksgezondheid vormt. Deze conclusie is echter gebaseerd op een zeer beperkte set meetgegevens. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: