woensdag 7 juni 2017

KRW jaarrapportage 2016: naar een betere ecologische waterkwaliteit

Illustratie cover KRW-jaarrapportage 2016: naar een betere ecologische waterkwaliteitGeulen in rivieren, natuurvriendelijke oevers, drassige gebieden, bodemsanering, vispassages, onderzoek. Rijkswaterstaat voerde afgelopen jaren vele maatregelen uit om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en gaat daar de komende jaren ook mee door. Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? In de KRW jaarrapportage 2016 wordt hier meer over verteld en worden 8 projecten in de etalage gezet, zoals de riviernatuurprojecten langs de Maas: Nederlands kleine, grote rivier en de snelweg voor trekvissen: het Noordzeekanaal. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Rijkswaterstaat.

Geen opmerkingen: