dinsdag 6 juni 2017

Ecohydrologische systeemanalyse brongebied van de Mosbeek

foto cover Ecohydrologische systeemanalyse brongebied van de MosbeekDoel is het (beter) inzichtelijk maken van het ecohydrologisch functioneren van het brongebied, met daarin de nadruk op het inzichtelijk maken van de werking van het grondwatersysteem. Verwacht wordt dat hiermee beter duidelijk wordt of verdroging inderdaad een belangrijke rol speelt bij de geconstateerde achteruitgang van het alkalisch laagveen, welke oorzaak/oorzaken hieraan ten grondslag ligt/liggen en welke maatregelen getroffen kunnen worden om verdere achteruitgang te voorkomen/herstel te bewerkstelligen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: