donderdag 8 juni 2017

Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015: ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie

foto cover Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015: ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologieTen behoeve van de planuitwerking voor de KRW in de komende planperiode is in deze rapportage de ecologische toestand van de Rijntakken (Nederrijn-Lek, IJssel en Bovenrijn-Waal) in beeld gebracht. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de trends van de fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit(parameters) en de belangrijkste sturende en verklarende factoren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: