donderdag 6 april 2017

De top 3 van maart 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in maart 2017

1. Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent (rapport)
Belang: Voorkomen dat geneesmiddelen en hun metabolieten in oppervlaktewater terechtkomen. Aanpak: Eerst verwijderen van organisch materiaal, daarna geavanceerde oxidatie (AOP). Resultaten: Grote verbetering in efficiƫntie AOP. Implementatie: Effectieve en efficiƫnte verwijdering van geneesmiddelen uit RWZI-effluent. >Meer informatie

2. Het natuurlijke patroon van beken: slingerend of meanderend? (rapport)
Bij beekherstel wordt vaak gesproken van 'hermeandering'. Meestal wordt bedoeld dat een rechtgetrokken beek weer een natuurlijk bochtig patroon krijgt. Wat is meanderen precies, welke processen horen daarbij en hoe kun je voorspellen of die processen op gaan treden. >Meer informatie

3. Verder bouwen op een goed fundament: visie op de regionale waterkeringen 2016 (rapport)
De opvolger van de eerste visie uit 2004 is vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop met regionale waterkeringen wordt omgegaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: