vrijdag 7 april 2017

Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport

Bron: Figuur 1.1. Stikstof- en fosforbalans voor regionale wateren 2010-2013. Pagina 38 in Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapportHet mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. Dit staat echter op gespannen voet met de bemestingsadviezen, zo luiden enkele conclusies van de PBL-Evaluatie van de Meststoffenwet. De huidige aanpak van het mestprobleem loopt dus tegen zijn grenzen aan. Klik op | details | volledige tekst | themasite met achtergrondrapporten | nieuwsbericht.

Geen opmerkingen: