woensdag 5 april 2017

Klimaatmonitor waterschappen 2016

De Klimaatmonitor Waterschappen 2016 onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Een belangrijke conclusie is dat het Klimaatakkoord, evenals de Lokale Klimaatagenda en het SER Energieakkoord die hierop voortborduren, een forse impuls geeft aan de ambities en activiteiten van de waterschappen op het gebied van klimaat en energie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: