woensdag 7 december 2016

Waterschapspeil 2016 en Waterschapsspiegel 2016

Illustratie cover Waterschapsspiegel 2016Waterschapspeil 2016 is de vijfde landelijke rapportage over de trends en ontwikkelingen in het regionale waterbeheer. De waterschappen doen hiermee gezamenlijk verslag van de resultaten die zij met name in de periode 2013-2015 hebben bereikt. Ook geven ze hiermee aan voor welke uitdagingen zij de komende jaren staan.

Daarnaast is het rapport Waterschapsspiegel 2016 verschenen. Waterschapsspiegel biedt de waterschappen inzicht in de eigen prestaties en in de ontwikkeling ten opzichte van die van andere waterschappen.

De bedrijfsvergelijkingen zijn bedoeld om van elkaar leren, door gebruik te maken van elkaars ervaringen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Waterschapspeil 2016 | volledige tekst Waterschapsspiegel 2016.

Geen opmerkingen: