woensdag 30 november 2016

Effectiever beleid, meer waterkwaliteit

foto: www.wur.nlHet beleid voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat een nieuwe fase in. Met het huidige beleid worden de gestelde KRW-einddoelen in 2027 niet volledig gehaald. Het ministerie van IenM bereidt daarom een Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater voor, met als doel bestuurlijke focus aan te brengen in het waterkwaliteitsbeleid. Hierin zijn de eerste contouren zichtbaar van een nieuwe aanpak. In deze beleidsstudie is onderzocht hoe de implementatie van de KRW in Nederland is verlopen en hoe de Delta-aanpak tot ander, effectiever, beleid kan leiden. We onderscheiden daarvoor vier randvoorwaarden: inclusieve en gelijkwaardige participatie, heldere rol van de Rijksoverheid, keuzeruimte in de regio, en gezamenlijk leren en verantwoorden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: