donderdag 8 december 2016

Ecologie en waterkwaliteit in beken - meetrapporten Waterschap Peel en Maasvallei

Tungelroysebeek. Bron: http://www.wpm.nl/algemeen/kaarten-en-meetgegevens/ecologie-en-waterkwaliteit-in-onze-beken.htmlWaterschap Peel en Maasvallei houdt de ecologische en chemische waterkwaliteit van met name stromende wateren in de gaten en vergelijkt deze met de doelstellingen. Dit gebeurt door middel van een roulerend meetnet, waarin de chemie, de visstand, de aquatische ongewervelden (macrofauna), kiezelwieren en soms ook de vegetatie, bemonsterd wordt. Onlangs kreeg de Hydrotheek de (biologische) meetrapporten van verschillende waterlopen uit het beheergebied van Waterschap Peel en Maasvallei toegestuurd. Deze meetrapporten zijn nu vindbaar in de Hydrotheek.

Geen opmerkingen: