woensdag 12 oktober 2016

Samen voor de Aal: kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta 2015 (datarapportage)

Foto cover Samen voor de Aal: kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta 2015 (datarapportage)Om beter inzicht te krijgen in de migratieroutes van glasaal, driedoornige stekelbaars en andere soorten wordt binnen het project 'Samen voor de Aal' in het voorjaar van 2015, 2016 en 2017 het aanbod van (trek)vissen met kruisnetten gemonitoord op verschillende vismigratieknelpunten tussen de deltawateren en het achterland. In dit rapport worden de opzet en resultaten van 2015 beknopt behandeld. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: