dinsdag 11 oktober 2016

Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen: huidige belasting en mogelijke maatregelen

Figuur 2.3: Aantal stoffen waarvoor sprake is van overschrijding van de norm en potentiële norm, per type winning (rood: overschrijding van de norm; geel/oranje: tussen 75 procent van de norm en de norm)Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw en in de openbare ruimte. Restanten daarvan kunnen via de bodem wegspoelen en op termijn het grondwater bereiken waaruit drinkwater geproduceerd wordt. De afgelopen decennia zijn er in Nederland minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. Desondanks worden bij een kwart van circa 200 drinkwaterwinningen restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het grondwater nabij de drinkwaterwinputten. Ruim een derde van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen is inmiddels niet meer toegelaten in Nederland. Meer lezen over dit onderzoek van het RIVM? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: