donderdag 13 oktober 2016

Verkenning actualiteit Deltascenario's

Figuur Klimaatscenario’s (KNMI) en sociaaleconomische scenario’s (WLO) worden gecombineerd. Bron: Verkenning actualiteit Deltascenario's. pag. 6Op verzoek van de staf van de Deltacommissaris hebben Deltares, KNMI en PBL een quick scan uitgevoerd naar de consequenties van de KNMI klimaatscenario's, de nieuwe WLO-scenario's en de klimaatovereenkomst van Parijs voor de Deltascenario's en doorwerking in het Deltaprogramma. De onderzoekers concluderen dat deze nieuwe inzichten nog passen binnen de bandbreedte van de Deltascenario's. Klik op | details | volledige tekst | volledige tekst.

Geen opmerkingen: