maandag 5 september 2016

Hydraulische belastingen 2017 voor duinwaterkeringen

Figuur 3.4 HB2017 significante golfhoogtes behorende bij de doelkans, gebaseerd op het voorstel voor de nieuwe normhoogtes. Bron: Hydraulische belastingen 2017 voor duinwaterkeringenIn het voorliggende rapport worden getallen voor de Hydraulische Belastingen 2017 voor duinwaterkeringen gepresenteerd, zoals afgeleid met het softwareprogramma Hydra-Ring. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de Hydraulische Randvoorwaarden 2006, zowel wat betreft uitgangspunten voor de berekeningen als resulterende getallen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: