vrijdag 2 september 2016

Nieuwe Rode Lijst zoetwatervissen laat lichte verbetering zien

De elrits is teruggekeerd in een groot deel van zijn voormalige leefgebieden. Desondanks is het door zijn beperkte verspreiding nog altijd een gevoelige soort. Foto artikel Kleur bekennen: nieuwe Rode Lijst zoetwatervissen laat lichte verbetering zienHoe is het met een soortgroep gesteld? Welke soorten zijn verdwenen, bedreigd, of nemen juist toe? Om hierop zicht te krijgen worden er Rode Lijsten opgesteld. Het is een geschikt instrument om beleid en beheer te prioriteren en zo de achteruitgang van soorten te stoppen. Sinds 1 januari 2016 is een nieuwe Rode Lijst van kracht van zowel zoetwater- als zeevissen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | achtergronddocument.

Geen opmerkingen: