woensdag 7 september 2016

Groenblauwe netwerken: handleiding voor veerkrachtige steden

foto Groenblauwe netwerken: handleiding voor veerkrachtige steden. Bron: B. de VosIn dit boek worden de principes op het gebied van duurzame stedenbouw en een groot aantal concrete maatregelen toegelicht. De principes en maatregelen hebben betrekking op de wateropgave, het beperken van hitte, biodiversiteit, stadslandbouw, energieopwekking uit biomassa, lucht- en leefkwaliteit. Een veertigtal gerealiseerde internationale voorbeelden op het gebied van een groenblauwe en duurzame stedenbouw toont de haalbaarheid van de principes en maatregelen aan. Voorbeelden zijn London Green Grid, Singapore, Hammarby en Nederlandse voorbeelden zoals EVA-Lanxmeer in Culemborg. Dit boek is een handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving. Meer lezen? Klik op | details | info bij de de uitgever | website Groen Blauwe netwerken.

Geen opmerkingen: