vrijdag 9 september 2016

Biomassateelt in combinatie met wateropgaven

Bron: cover Biomassateelt in combinatie met  wateropgavenOnderzocht is wat kansrijke combinaties zijn voor het realiseren van wateropgaven en de teelt van houtige biomassa. Daarnaast is verkend waar mogelijk pilots kunnen worden gestart. Van de onderzochte functiecombinaties blijken biomassateelt en waterretentie en biomassateelt en golfbreking de grootste potentie te hebben. De combinatie biomassateelt en waterretentie lijkt vooralsnog relatief snel in de praktijk te kunnen worden toegepast, mits aan een aantal technische en praktische randvoorwaarden wordt voldaan. Bij de combinatie biomassateelt en golfbreking is er nog aanvullend (praktijk)onderzoek nodig om zicht te krijgen op het daadwerkelijke potentieel van dit concept. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: