maandag 1 februari 2016

Terugkerende muizenplagen in Nederland: inventarisatie, sturende factoren en beheersing

Foto cover Terugkerende muizenplagen in Nederland: inventarisatie, sturende factoren en beheersing2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. Uit een schouw van Wetterskip Fryslân bleek dat ook veel waterkeringen te maken hadden met muizenschade. Daarnaast was het waterschap beducht op een mogelijk verhoogde uitspoeling van meststoffen vanuit polders naar het oppervlaktewater. Bovengenoemde zaken waren aanleiding voor verschillende organisaties om een onderzoek te starten naar de achtergronden van de terugkerende muizenplagen en de mogelijke maatregelen om die te beheersen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: