dinsdag 26 januari 2016

Regionale Adaptatiestrategie Grote Rivieren

Figuur 0.2: Rivierverruiming, dijkversterking en ruimtelijke adaptatie in een krachtig samenspel bij Nijmegen-Lent. Pag. 9 in Hotspot 
Grote rivieren: regionale adaptatiestrategieAls we erin slagen een adaptatiestrategie te implementeren waarin dijken, rivierverruiming en ruimtelijke adaptatie in een krachtig samenspel worden vormgegeven, ontstaat niet alleen een veiliger, maar ook aantrekkelijker rivierenlandschap, waarin het nog mooier is om te wonen, werken en recreƫren. Vanuit Kennis voor Klimaat worden, aanvullend op de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma, een aantal aanbevelingen en vervolgvragen aangedragen.Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: