woensdag 20 januari 2016

Zeer Zorgwekkende Stoffen: screening op aanwezigheid in het milieu

Figuur 1. Schematische weergave stappen screening ZZS op relevantie. In: Zeer Zorgwekkende Stoffen: screening op aanwezigheid in het milieuIn dit rapport is met behulp van een stapsgewijze screening onderzocht welke ZZS mogelijk aanwezig zijn in het milieu en daarmee relevant zijn voor de Nederlandse situatie.
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) worden door de overheid met voorrang aangepakt, omdat ze gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Voorbeelden van ZZS zijn stoffen die kankerverwekkend zijn of de voortplanting belemmeren. Ook bijvoorbeeld stoffen die slecht afbreken in het milieu, zich ophopen in organismen en giftig zijn (persistent, bio-accumulerend en toxisch, oftewel PBT-stoffen) worden aangemerkt als ZZS. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: