woensdag 20 januari 2016

Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland

Foto cover Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis)in NederlandRapportage van het project met drieledig doel: 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Flora- en faunawet voor het uitzetten van de quaggamossel in Nederlandse oppervlaktewateren, en 3) het realiseren van consensus over dit voorstel in een representatieve groep deskundigen (wetenschappers en belanghebbenden).

De risicobeoordeling bestaat uit een risico-inventarisatie, effectbeoordeling en risicoclassificatie. Voor de risico-inventarisatie zijn literatuurgegevens verzameld over de kolonisatie, aanwezigheid, verspreiding, fysiologische toleranties en positieve en negatieve ecologische en sociaal-economische effecten van de quaggamossel. Deze gegevens zijn vervolgens gebruikt voor de effectbeoordeling en risicoclassificatie met behulp van twee protocollen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: