maandag 18 januari 2016

Kennis en innovatieagenda Topsector Water, 2016-2019

Foto cover Kennis en innovatieagenda Topsector Water, 2016-2019Het gaat goed met de Nederlandse watersector, zowel op maritiem, als deltatechnologisch, als watertechnologisch gebied, zoals onder meer blijkt uit de gegroeide export van de sector. Maar we kunnen niet stil blijven zitten en denken dat het werk op ons af blijft komen de komende decennia. Blijvende kennis- en innovatieontwikkeling is nodig om voorop te kunnen blijven lopen. Vandaar dat de voorliggende Kennis en Innovatieagenda van essentieel belang is voor behoud en de verdere versterking van onze marktpositie. Doelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda is het bevorderen van de kennisontwikkeling en innovaties op een aantal relevante onderwerpen die een dubbele doelstelling hebben: het bijdragen aan het oplossen van nationale en mondiale maatschappelijke opgaven en het versterken van de marktpositie van de deltatechnologiesector. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: