dinsdag 2 februari 2016

Nederland warmt op! Zijn we voldoende voorbereid?

Foto cover Nederland warmt op! Zijn we voldoende voorbereid?Nederland warmt op! is het onderwerp van dit cahier. Het is niet meer de vraag of het klimaat verandert, maar hoe snel de veranderingen gaan. We krijgen steeds meer te maken met hevige regenval, droogte, hitte en zeespiegelstijging. Deze klimaateffecten stelt Nederland op heel veel terreinen voor nieuwe opgaven en uitdagingen. Kernvraag daarbij is steeds hoe we op al die verschillende terreinen met de effecten van klimaatverandering kunnen omgaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het stedelijk gebied zo inrichten dat wateroverlast, droogte en hitte hanteerbaar blijven en hoe kunnen we keteneffecten van uitvallende voorzieningen voorkomen? Wat doen we aan de versnelling van de bodemdaling in veengebieden, hoe kunnen we de hoofdinfrastructuur klimaatrobuust maken? En welke energiestrategie kunnen we hanteren om ook in geval van weercalamiteiten de energievoorziening op gang te houden? Boeiende vraagstukken waarover u in deze publicatie meer kunt lezen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: