maandag 14 december 2015

Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water

Foto bij artikel Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water: metingen van waterschappen voor Nitraatrichtlijn misleidendNiet (over)bemeste landbouwgronden, maar fosfaatrijk kwelwater uit een pleistocene marinelaag in de bodem, veroorzaakt de forse overschrijdingen van de fosfaatgehalten in oppervlaktewateren. De landbouw wordt al jaren afgerekend op fosfaatemissies waarvoor zij niet verantwoordelijk is. V-focus toetste deze zomer de onderbouwing van het fosfaatbeleid (fosfaatrechten) op basis van de daadwerkelijke metingen in het milieu. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: