dinsdag 15 december 2015

Waterparken: tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen - voorbeeldenboek

Foto Braakliggend terrein, pag. 3 van Waterparken: tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen - voorbeeldenboekWaterschap Brabantse Delta ziet kansen om op braakliggende terreinen tijdelijke waterwerken te ontwikkelen. In dit boekje worden verschillende van dit soort mogelijkheden in beeld gebracht. Deze tijdelijke waterwerken krijgen extra meerwaarde voor de omgeving door deze te combineren met andere doelen, bijvoorbeeld sociale verrijking van de wijk of duurzame energie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: