vrijdag 11 december 2015

Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelen Normvoorstellen voor 19 stoffen

Structuurformule. Bron: Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelenHet RIVM stelt voor om de indicatieve waterkwaliteitsnormen van een aantal bestrijdingsmiddelen aan te passen. Indicatieve normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een reden tot zorg zijn. Van vrijwel alle onderzochte stoffen zijn de voorgestelde normen strenger dan de oude. Nieuwe gegevens voor waterorganismen laten namelijk zien dat schadelijke effecten al bij lagere concentraties optreden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: