donderdag 10 december 2015

Neonicotinoïden en risico's voor vissen: literatuuronderzoek

Figuur 3.1 Medaka visje, geïnfecteerd met ectoparasiet Trichodina (witte cirkels in de inzet)(naar Sanchez-Bayo & Goka, 2005). In Neonicotinoïden en risico's voor vissen: literatuuronderzoek. Pag. 14De neonicotinoïden (ook wel neonicotines genoemd) vormen een groep van insecticiden die wereldwijd op zeer grote schaal worden gebruikt. Ze zijn effectief tegen zuigende insecten zoals luizen, maar ook kauwende insecten zoals kevers en sommige vlinders (rupsen). De laatste jaren worden steeds meer vragen gesteld over de mogelijke effecten van neonicotinoïden op honingbijen en andere insecten, alsmede effecten in de voedselketen. In Europa is in 2013 een aantal restricties op het gebruik van een aantal neonicotinoïden ingesteld. De laatste jaren is er veel gaande op het gebied van het neonicotinoïden-onderzoek. Bovenstaande vormde aanleiding om een literatuurstudie uit te voeren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: