maandag 23 november 2015

Alle Staringcentrum rapporten online beschikbaar

Foto Hydrotheek illustratie. Bron: Bobby de VosIn navolging van de ICW nota's zijn nu ook alle Staringcentrum rapporten online beschikbaar, inclusief de kaartbijlagen. De rapporten van het Staringcentrum (voorloper van Alterra) zijn verschenen van 1989 tot 1999, maar bevatten nog steeds waardevolle informatie. Wageningen UR Library heeft de rapporten gedigitaliseerd. De rapporten zijn in Open Access beschikbaar gesteld.
Alle Staringcentrum rapporten in de Hydrotheek | Alle overige Staringcentrum rapporten.

Ter illustratie:
Rapport nr. 1. Omzettingssnelheid van methylisothiocyanaat en 1,3-dichloorpropeen in waterverzadigde ondergrondmaterialen uit Drenthe en Groningen
Rapport nr. 701. Watersysteemverkenning Noord-Nederland : invloed van veranderingen in de waterhuishouding op drie ruimtegebruikscenario's.

Geen opmerkingen: